مشاوره و ارائه خدمات اداری با پشتوانه حقوقی

1.پیگیری و انجام کلیه امور اداری در اداره ثبت شرکت ها ، اتاق بازرگانی

2.افتتاح حسابهای بانکی ،تشکیل پرونده های مالیاتی،بیمه ،ارزش افزوده

3.تهیه و تنظیم قراردادهای کاری ، مدنی (مشارکتی ) و مشارکتنامه های تجاری

دیدگاهتان را بنویسید